Kontaktirajte nas:  039 701 588,  701 587
Home  /  Izgradnja uređaja za  pročišćavanje otpadnih voda  Nova Gradiška u sklopu projekta razvoja vodno-komunalne infrastrukuture aglomeracije Nova Gradiška

Izgradnja uređaja za  pročišćavanje otpadnih voda  Nova Gradiška u sklopu projekta razvoja vodno-komunalne infrastrukuture aglomeracije Nova Gradiška


28. srpnja 2022.

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. je proveo projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška u sklopu projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“.

Ugovor je potpisan 07.02.2020. između investitora Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. i zajednice ponuđača GIS Agua Austria Gwbh & HERING DD Široki Brijeg &ELMAP d.o.o.

U sklopu ugovora urađena je projektna dokumentacija i izvedeni kompletni radovi na projektu: Razvoj  vodno-komunalne infrastrukuture aglomeracije Nova Gradiška  – Izgradnje uređaja za  pročišćavanje otpadnih voda  Nova Gradiška (grad Nova Gradiška i naselja  Općina  Cernik i   Rešetari) kapaciteta  22.100 ES.

Ukupna vrijednost projekta je 41.690.653,00 kn.

Počeci izvođenja građevinskih radova svečano su se obilježili dana 10. lipnja 2021. godine u Novoj Gradišci.

Dana 27.07.2022. uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška je svečano pušten u probni rad. UPOV je projektiran na treći stupanj pročišćavanja, što znači da se, uz uklanjanje grubih čestica, pijeska i masti, iz otpadne vode uklanjaju dušik i fosfor. Realizacijom ovog projekta svi će stanovnici imati pristup zdravstveno ispravnoj vodi, a otpadna voda će biti zbrinuta u skladu s europskim standardima i direktivama.