Kontaktirajte nas:  039 701 588,  701 587
Home  /  Potpisan ugovor za izgradnju prve dionice brze ceste Lašva-Travnik-Jajce, od poslovne zone Vitez do Nević Polja

Potpisan ugovor za izgradnju prve dionice brze ceste Lašva-Travnik-Jajce, od poslovne zone Vitez do Nević Polja


26. travnja 2022.

U sjedištu JP Autoceste FBiH u Mostaru danas je potpisan Ugovor za izgradnju prve dionice brze ceste Lašva-Travnik-Jajce, od poslovne zone Vitez do Nević Polja.

Ugovor su potpisali Mario Bevanda, predstavnik firme Hering d.d. Široki Brijeg i Elmedin Voloder, direktor JP Autoceste FBiH.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 74.904.570,00 KM sa uračunatim PDV-om, s rokom završetka izgradnje od 20 mjeseca.

Izgradnja dijela brze ceste Lašva-Nević Polje, Lot 5 – petlja Vitez izlaz iz poslovne zone – petlja Nević Polje  će se financirati namjenskim sredstvima iz Budžeta Vlade FBiH.

Ugovor za izvođenje radova uključuje izvođenje radova na izgradnji dijela brze ceste Lašva-Nević Polje i to za Lot 5 – petlja Vitez izlaz iz poslovne zone – petlja Nević Polje.

Dužina dionice ovog lota je 4,8 km, a na ovoj dionici gradit će se četiri mosta i jedan vijadukt.

Početak dionice Lot-a 5 se nalazi poslije petlje Vitez – izlaz iz poslovne zone, koja će biti izgrađena u sklopu gradnje Lot-a 4 (Poslovna zona Vitez). Na kraju dionice Lot-a 5 predviđena je izgradnja petlje Nević Polje, tipa denivelirani kružni tok. Na mjestu petlje, brza cesta se pristupnim rampama priključuje na magistalni put M-16.4 Nević Polje – Bugojno. Lot 5 je riješen kao cesta sa karakteristikama brze ceste sa dvije prometne trake (vozna i preticajna) za svaki smjer kretanja.

U sklopu izgradnje ove dionice brze ceste je predviđena i regulacija rijeke Lašve na mjestima gdje je u koliziji sa trupom ceste.

Brza cesta Lašva – Travnik – Jajce će značajno poboljšati kvalitetu života bh građana jer će skratiti vrijeme putovanja i poboljšati sigurnost svih učesnika u prometu, pošto se radi o jednom od najopterećenijih cestovnih pravaca u našoj državi.