Kontaktirajte nas:  039 701 588,  701 587
Home  /  Potpisan Ugovor za izvođenje radova na izgradnji tunela Novi

Potpisan Ugovor za izvođenje radova na izgradnji tunela Novi


30. kolovoza 2022.

U Gradskoj vijećnici Mostara dana 30.8.2022. je upriličeno potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izgradnji tunela „Novi“ dužine 900 m.

Ugovor su potpisalo direktor JP Cesta FBiH, Ljubo Pravdić, te predstavnici izvođača – JV u sastavu Hering d.d. Široki Brijeg Ladislav Bevanda i Azvirt LLC- A.Murat Turkoglu iz Azerbajdžana , predstavnici nadzora koji čine grupa ponuđača – IGH d.o.o. Mostar, Integra d.o.o. Mostar i Divel d.o.o. Sarajevo. Potpisivanju ugovora bio je nazočan dr. Mario Kordić, gradonačelnik Grada Mostara.

Vrijednost ugovorenih radova je 25.131.195,29 KM, a financirat će se iz kreditnih sredstava Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Predviđeni rok izvođenja radova na tunelu Novi je 24 mjeseca.

Tunel „Novi“ dužine 900 metara nalazi se na trasi projekta Južne obilaznica Mostara M6.1, dionica Miljkovići – Rodoč – veza na cestu M17. Radovi na tunelu Novi su nastavak aktivnosti koje implementira JP Ceste Federacije BiH, urađenih u sklopu projekta Južna obilaznica Mostara „LOT 1“, a koje obuhvaćaju radove na trasi od rotora Varda do ulaza u tunel Novi dužine cca 1.700 metara, uključujući i vijadukt „Marijanovića Draga“ dužine 200 m.

U sklopu projekta izgradnje tunel Novi izvodit će se radovi na glavnoj i servisnoj tunelskoj cijevi. Unutar glavne tunelske cijevi predviđeni su svi neophodni infrastrukturni elementi: protupožarne niše, SOS niše, elektro niše i drenažne niše. Veza između glavne i servisne tunelske cijevi, koje su na osovinskom rastojanju od 25,00 m, bit će ostvarena sa tri poprečna prolaza dužine 18,00 m.