Kontaktirajte nas:  039 701 588,  701 587
Home  /  Sanacija tunela Vranduk II

Sanacija tunela Vranduk II


2. travnja 2020.

Projekt modernizacije cestovnog sektora u FBIH
-Sanacija tunela Vranduk II i rekonstrukcije mostova Bosna IV i Bosna V

Dana 06.09.2018. JV Hering dd Široki Brijeg i BBM doo Sarajevo su sklopili Ugovor za sanaciju tunela Vranduk II i rekonstrukciju mostova  Bosna IV i  Bosna V sa JP Ceste FBIH.
Vrijednost radova je: 16.769.997,23 KM.
Unatoč brojnim iskušenjima i izazovima s kojima smo se susretali u izvođenju jednog od najvažnijih prometnih pravaca u BIH dinamika radova i dalje ide prema planu te zahvaljujući stručnom kadru uspijevamo projekt skoro privesti kraju i ispoštovati zahtjeve, standarde i kvalitetu.