Kontaktirajte nas:  039 701 588,  701 587
Home  /  Sanacija mostova preko rijeka: Ljubine; Sane – Ključ; Plive – Jajce; Duboke doline Komar i Vrbas – Bugojno

Sanacija mostova preko rijeka: Ljubine; Sane – Ključ; Plive – Jajce; Duboke doline Komar i Vrbas – Bugojno


Novosti - hering.ba
27. ožujka 2018.

U okviru Programa modernizacije cestovnoga sektora u FBiH, u prostorijama JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo u ponedjeljak 26.03.2018.smo potpisali Ugovore za izvođenje radova na sanaciji pet mostova:

  1. Mosta preko rijeke Ljubine na cesti M-18.0, dionica 2. Šički Brod – Sarajevo, na km 92+244
  2. Mosta preko rijeke Sane u Ključu
  3. Mosta preko rijeke Plive u Jajcu
  4. Mosta na Komaru preko duboke doline, na cesti M-5 Donji Vakuf – Lašva, na km 50+118
  5. Mosta preko rijeke Vrbas (Bugojno) na cesti M-16.4, dionica: Nevi Polje – Bugojno, na km 35+180.

Ugovori će se financirati iz kreditnih sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Europske investicijske banke (EIB).

Planirani početak radova je ožujak 2018. godine, a rok za izvođenje je 180 dana. Ukupna vrijednost radova iznosi 3.045.398,53 KM.